Zaznacz stronę

Regulamin i polityka prywatności

GUTENBERG NA RZECZ KULTURY I NAUKI

Ochrona danych osobowych

Rejestrując się na stronie internetowej Fundacji Gutenberg, pisząc maile lub składając zamówienia wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Fundacji i ich przetwarzanie przez Fundację w celu realizacji jakiejkolwiek usługi bądź złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są wydawnictwu niezbędne do zrealizowania zawartej z Zamawiającym umowy.

Dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym ze strony pt. Kontakt przetwarzamy czasowo, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez formularz pytania, tj. korzystamy z nich wyłącznie na potrzeby korespondencji.

Dane osobowe, powierzone nam w trakcie przesyłania maili oraz jakichkolwiek informacji na swój temat, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia oraz, jeśli zamawiający wyrazi to zgodę, w celu informowania o nowych projektach, informacjach lub książkach oraz różnych konkursach bądź promocjach oferowanych na naszej stronie.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: rodo@gutenberg.love lub pisemnie (adres Fundacji). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne — ale warunkuje możliwość podjęcia kontaktu przez administratora danych.

Ochrona praw autorskich

W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Fundacja Gutenberg zastrzega sobie możliwość odmowy przekazywania niektórych informacji (w tym produktów) do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Fundacja ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Administrator Serwisu gutenberg.love dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw klienta, próby włamania lub innego działania na szkodę klienta.